Mesta anker saken mot Hæhre

Dermed ruller Hæhre/Mesta-konflikten videre i rettsapparatet.

Publisert Oppdatert

Mesta anker dommen fra Asker og Bærum tingrett hvor Mesta ikke fikk medhold i at Hæhre og tidligere Mesta-ansatte, hadde opptrådt grovt illojalt i forbindelse med rekruttering av sentrale ressurser i Mestas tunnelvirksomhet til Hæhre i 2008. Ankesaken vil gå for Borgarting lagmannsrett.

Les også: Mesta fikk ikke medhold

Etter Mestas oppfatning er dommen fra Asker og Bærum tingrett feil og meget tynn, med store mangler i forhold til både bevisvurdering og rettsanvendelse.

Dette underbygges av at bevisene og ansvarsgrunnlaget i saken i Asker og Bærum tingrett, i hovedsak er det samme som det Drammen tingrett tok stilling til i desember 2011, i en sak hvor Mesta krevde at en tidligere anleggsdirektør skulle tilbakebetale etterlønn på grunn av grov illojalitet i forbindelse med rekruttering av sentrale ressurser i Mestas tunnelvirksomhet til Hæhre i 2008. I denne dommen fikk Mesta fullt medhold.

Det skriver Mesta selv på sine nettsider.

Mestas motpart har anket dommen fra Drammen tingrett inn for Borgarting lagmannsrett. Mesta ønsker derfor at disse to sakene går som en sak i Borgarting lagmannsrett.