Mesta bygger kraftverk

Publisert Oppdatert

Mesta har fått oppdraget med å bygge inntaksdam, rørgate og kraftstasjon for Støldalselva kraftverk i Jondal kommune. Kontrakten har en verdi på rundt. 10 millioner kroner.

Kontrakten innebærer bygging av inntaksdam, 1.600 meter rørgate og kraftstasjon i betong.

Arbeidet startet 1. februar i år og skal ferdigstilles i februar 2009. I følge driftsansvarlig Lars Kristian Eidnes vil seks Mesta-ansatte være involvert i arbeidet. I tillegg vil det leies inn underentreprenører til enkelte oppgaver.

Kontrakten inneholder flere interessante utfordringer, og vi er meget godt fornøyd med den. Gjennom flere tilsvarende oppdrag har vi vist at vi markerer oss

- Vi er meget godt fornøyd med denne kontrakten som inneholder flere interessante utfordringer. Vi markerer oss stadig i ett marked vi ser på som veldig interessant, sier Eidnes.