Mesta bygger tunnel i Ørsta

Mesta signerte 20. august kontrakten med Statens vegvesen om bygging av rassikringstunnel på fylkesvei 41 Bjørke-Leira i Ørsta kommune

Bygger Ørsta.tunnel, fra venstre foran, prosjektleder Oddbjørn Pladsen (SVV), venstre bak, kontrollingeniør Rolf Stormo (SVV), høyre foran, prosjektleder Jonny Madsen (Mesta), høyre bak, anleggsleder Harald Almeland (Mesta).

Bygger Ørsta.tunnel, fra venstre foran, prosjektleder Oddbjørn Pladsen (SVV), venstre bak, kontrollingeniør Rolf Stormo (SVV), høyre foran, prosjektleder Jonny Madsen (Mesta), høyre bak, anleggsleder Harald Almeland (Mesta). Foto: Eivind Sperre Austnes

Publisert Oppdatert

Kontraktssummen er på 89,9 millioner kroner.

Oppdraget er en del av et rassikringsprosjektet i Ørsta kommune og gir sikrere vei for bygdene Leira og Viddal i Hjurundfjorden. Arbeidene omfatter den 1 920 meter lange tunnelen samt bygging av 450 meter vei i dagen, for å knytte tunnelen sammen med veinettet.

- Vi er godt fornøyd å signere kontrakten og starter opp arbeidet i september. På det meste vil 20 Mesta-ansatte være i arbeid, sier prosjektleder i Mesta, Jonny Madsen.

Tunnelen skal etter planen stå ferdig i juni 2010.

Bildet viser fra kontraktsinngåelsen, fra venstre foran: prosjektleder Oddbjørn Pladsen (SVV), venstre bak, kontrollingeniør Rolf Stormo (SVV), høyre foran, prosjektleder Jonny Madsen (Mesta), høyre bak, anleggsleder Harald Almeland (Mesta).