Mesta Entreprenør lavest på stor kontrakt på E16

Fredag var det anbudsåpning for prosjektet Borlaug - Smedalsosen på E16 i Lærdal i Sogn. Ved anbudsåpningen hadde Mesta Entreprenør det laveste anbudet med 413 millioner kroner. E16 er stamveien mellom Oslo og Bergen og strekningen Smedalsosen - Borlaug har dårlig standard.

Publisert Oppdatert

Prosjektet omfatter en 11 kilometer lang strekning, hvor det inngår bygging av en ny tunnel på 4 kilometer. For veien i dagen innbærer prosjektet i hovedsak utvidelse og utbedring av eksisterende vei. Prosjektet inneholder også bygging av to broer på 24 og 110 meter.

Før kontakten signeres skal Statens vegvesen nå kontrollregne tilbudene. Mesta Entreprenør regner med å starte arbeidene i august og prosjektet skal være ferdig i 2014. Sigurd Storøy vil bli prosjektleder for Mesta Entreprenør.

Mesta Entreprenør har tidligere vunnet en kontrakt som inngår i det samme prosjektet. Denne omfatter bygging av Honing bro og sprenging av forskjæring til tunnelen som inngår i kontrakten som hadde anbudsåpning i dag.

- Dette var en meget god nyhet for Mesta Entreprenør. Vi har et behov for å øke ordrereserven, så dette passet oss perfekt. Prosjektet innholder både tunnel og betong, slik at vi får utnyttet spisskompetansen vi har innen begge disse områdene, sier adm. direktør Eivind Opedal i Mesta Entreprenør.