Mesta fikk ikke medhold

Asker og Bærum tingrett har avsagt dom i saken der Mesta hadde saksøkt Hæhre og tidligere Mesta-ansatte for grov illojalitet. Dette i forbindelse med rekruttering av sentrale ressurser i Mestas tunnelvirksomhet til Hæhre i 2008.

Publisert Oppdatert

Dommen gir ikke Mesta medhold i sitt krav. I den samme saken hadde Hæhre saksøkt Mesta for brudd på god forretningsskikk. Her ble Mesta frifunnet.

Mesta er meget overrasket og skuffet over ikke å ha fått medhold i sitt søksmål. Det skriver konsernet på sine nettsider.

Det grunnlaget som Asker og Bærum tingrett har vurdert, er i hovedsak det samme som Drammen tingrett tok stilling til i desember 2011, i en sak hvor Mesta krevde at en tidligere anleggsdirektør skulle tilbakebetale etterlønn på grunn av grov illojalitet. I denne dommen fikk Mesta fullt medhold.

Mesta vil nå gå nøye igjennom dommen fra Asker og Bærum tingrett for å vurdere om den skal ankes.