Mesta fikk vedlikeholdskontrakten for ferje- og hurtigbåtkaier i Statens vegvesen

Mesta fikk vedlikeholdskontrakten for ferje- og kaier i Statens vegvesen Region midt, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Publisert Oppdatert

Det var syv tilbydere til vedlikeholdskontrakten og Mesta var best på pris. Størrelsen på tilbudene varierte fra knapt 70 millioner kroner til 135,5 millioner kroner.

Kontrakten, som skal underskrives 1. mai i år, omfatter beredskap, service og vedlikehold av ca 100 ferje- og hurtigbåtkaier for Statens vegvesen Region midt; alle statlige og fylkeskommunale ferjekaier i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Kontrakten gir mulighet for to års forlengelse.

Flg. kaier er omfattet i kontrakten:

34 ferjekaier på Sunnmøre

29 ferjekaier + hevbar i Romsdal og Nordmøre

14 ferjekaier i Sør Trøndelag

9 ferjekaier i Nord-Trøndelag

9 hurtigbåtkaier i Møre og Romsdal

- Tilbudet fra Mesta oppfyller alle kriteriene vi satte i konkurransegrunnlaget, og er også det tilbudet som har lavest pris. Kontrakten vil bli underskrevet i løpet av april sier senioringeniør Steinar Sigerseth.