Mesta flytter fra Moss til Lysaker

Mossingene får tilbud om å fortsette i sine stillinger.

Publisert Oppdatert

Mesta vil flytte administrasjonssenteret fra Moss til Lysaker. Alle de ansatte ved administrasjonssenteret får tilbud om å fortsette i sine stillinger på nytt arbeidssted, skriver Mesta på sine hjemmesider. Flyttingen skal være fullført innen 1. april 2011.

Siden Mesta ble etablert i 2003 har mange av de administrative tjenestene vært lokalisert til administrasjonssenteret i Moss. Dette gjelder tjenester som sentralbord, postmottak og arkiv, lønn, fakturabehandling og regnskap. Hovedkontoret har siden etableringen vært på Lysaker.

Pr november er det 35 ansatte på administrasjonssenteret.

Samlokaliseringen gjøres for å redusere konsernets kostnader knyttet til administrasjon og IT. Et sentralt element er utskiftingen av de økonomiske og administrative  IT-systemene og erstatte disse med et nytt system som er enklere, et såkalt ERP-system. Utskiftingen vil skje i 2011 og gi Mesta IT-kostnader som ligger på et bransjenivå, heter det i meldingen.