Mesta krevde 88 millioner - fikk 30

Mesta krevde 88 millioner ekstra etter utbygging av Riksveg 4 mellom Hunndalen og Reinsvoll. De fikk 30 i et forlik.

Publisert Oppdatert

Ved to anledninger har det vært berammet rettssak mellom Statens vegvesen og Mesta, som sto for utbyggingen. Men samtidig har det pågått forhandlinger i håp om at partene skulle bli enige uten veien om rettsapparatet. Mesta fikk i sin tid 320 millioner for jobben, men i ettertid har de anført at prosjektet ble langt dyrere på grunn av spesielle grunnforhold, blant annet kvaliteten på fjellet på deler av strekningen.

Begge selskapene er statseide. Vegvesenet som en del av statsforvaltningen, mens Mesta er et aksjeselskap med kun statlig eide aksjer. For vegvesenet er det derfor regjeringsadvokaten som har håndtert tvisten.

Forliket på 30 millioner inkluderer så vel lønns- og prisstigning som renter med mer, melder Oppland Arbeiderblad.