Mesta med skiltkontrakt i Trøndelag

Mesta Drift har fått oppdraget med utskifting og fornying av skiltparken i Sør- og Nord-Trøndelag. Oppdraget for Statens vegvesen er fordelt på to kontrakter og går ut på fornying av skiltparken og annen trafikkinnretning på riks- og fylkesveiene. Videre skal det utføres sløyfesaging i forbindelse med trafikklys og tellepunkter.

Publisert Oppdatert

I Sør-Trøndelag er kontrakten en opsjon på eksisterende avtale og strekker seg ut 2010. I Nord-Trøndelag dreier det seg om en forlengelse av inneværende avtale med seks måneder.

Statens vegvesen ønsker å bytte ut og fornye skiltparken langs veien slik at dette tilfredsstiller de nye kravene i skiltnormen.

- Vi har lang erfaring i å utføre slikt arbeid og kjenner veinettet i fylkene godt, sier Edvardsen. Det skal derfor ikke by på noe problem å gjennomføre oppdraget i henhold til kravene som er satt i kontrakten, avslutter han.

Alt arbeid langs vei skal nøye følge de planene som er satt opp for å ivareta sikkerheten til både trafikkantene og de som utfører arbeidet. I tillegg skal alt arbeid legges opp på en måte som gjø