Mesta og Statens veivesen enige om Atlanterhavstunnelen

Mesta Entreprenør og Statens vegvesen har kommet til enighet om et økonomisk oppgjør for alle større tvistesaker i forbindelse med byggingen av Atlanterhavstunnelen mellom Kristiansund og Averøy.

Publisert Oppdatert

Det økonomiske oppgjøret omfatter bl.a. raset på stuff 29. februar 2008, etterfølgende innlekkasjesone og merkostnader med forskjæring/søppelfylling på Hagelin i Kristiansund.

Uenigheten mellom partene har i hovedsak bestått av ulike oppfatninger av kontraktens bestemmelser og beregning av ekstra byggetid. Etter lengre tids forhandlinger på prosjekt-, region- og vegdirektoratnivå, kom partene til at konflikten skulle bli gjenstand for utenrettslig mekling etter tvisteloven.

Meklingen ble gjennomført forsommeren 2009. Denne uka oppnådde partene enighet basert på meklingsresultatet.

Etter avtale mellom partene er avtalebeløpet konfidensielt. Kostnadsrammen for hele prosjektet inkludert tilførselsveger er på 830 mill. 2009-kr. Gjeldende prognose viser at prosjektet fortsatt holder seg innenfor denne rammen.

Gjenstående arbeider med tunnelduk og elektroinstallasjoner er i rute. Nødvendig testing og sikkerhetsgodkjenning av installasjoner og styringssystemer er planlagt å starte opp fra midten av november.

Atlanterhavstunnelen planlegges åpnet lørdag 19. desember 2009

Tungt.no har allerede prøvekjørt Atlanterhavstunnelen som førstemann. Mer om dette, samt video kan du snart lese mer om på våre sider.