Mesta og Tertnes Holding etablerer nytt konsern

Mesta og Tertnes Holding har inngått en intensjonsavtale om å etablere et nytt konsern med verksteder og salg av maskiner og utstyr for anleggssektoren. Det nye konsernet vil få 190 ansatte og forventes å omsette for 300 millioner kroner i 2013.

Organisasjonsstruktur for det nye konsernet

Organisasjonsstruktur for det nye konsernet

Publisert Oppdatert

Konsernetableringen vil skje ved at Mesta og Tertnes Holding Industri etablerer ett nytt selskap som skal eie selskaper som i dag eies av Mesta og Tertnes Holding Industri.

Det nye morselskapet vil hete Yours Equipment Holding. Mesta og Tertnes Holding Industri skal eie 50 prosent hver av det nye selskapet.

Mesta vil legge Mesta Verksted inn i Yours Equipment Holding. Tertnes Holding Industri vil legge inn selskapene Motorsalg, Yours Equipment, Øverum Slitedeler og Presis Verksted i Yours Equipment Holding.

Det nye konsernet vil være en komplett tilbyder av maskiner, utstyr og deler fra store og anerkjente internasjonale leverandører, og vil ha samlokaliserte verksteder og salgskontorer over hele landet.

- Den industrielle begrunnelsen for den nye etableringen er at god dekning på service og verkstedtjenester vil generere maskinsalg og en tilstedeværende salgsorganisasjon vil generere verkstedtjenester. Det nye konsernet har klare vekstambisjoner og får en større gjennomslagskraft i markedet enn selskapene ville fått hver for seg, sier adm. direktør Harald Rafdal i Mesta.

I løpet av 1. kvartal skal Mesta og Tertnes Holding gjennomføre en prosess med formelle avklaringer. Når disse avklaringene er gjennomført og godkjent av de to selskapenes styrer, vil det nye konsernet bli etablert.

- For de ansatte vil det nye konsernet ikke innebære store endringer. De fem selskapene vil ha samme navn, samme lokalisering og samme ledelse som i dag. Alle datterselskapene vil videreføre sin eksisterende kundeportefølje, sier Rafdal.

Yours Equipment Holding vil ha en konsernsjef som skal lede konsernet. Denne personen er ikke ansatt per dags dato, men vil ha tilhold i Bergen.

Mesta og Tertnes Holding har inngått en intensjonsavtale om å etablere et nytt konsern med verksteder og salg av maskiner.

Mesta og Tertnes Holding har inngått en intensjonsavtale om å etablere et nytt konsern med verksteder og salg av maskiner.