”Mesta på riktig vei”

Røde tall igjen, men Norges femte største entreprenør har krympet underskuddet i første halvår. Imens fortsetter tallet på ansatte å stupe hos den statseide entreprenøren.

Mesta messe

Mesta messe

Publisert Oppdatert

Resultatet før skatt pr. 30.6. var minus 142 millioner kroner, mot et minusresultat på 391 millioner kroner ved samme tid i 2008. I en pressemelding fra Mesta sier konsernsjef Harald Rafdal at selv om resultatet er langt fra der han mener selskapet skal være, viser det at selskapet er "på riktig vei".

Mesta jobben

Mesta har vært nødt til å tåle kritikk for jobber som er utført, eller kanskje helst jobber som ikke er utført godt nok - særlig innen veivedlikehold. Tidligere i år lovte samferdselsministeren en gjennomgang av de erfaringene man har i dag syv år etter at Stortinget vedtok å etablere Mesta og å innføre et anbudsregime på veivedlikehold som først og fremst har tatt hensyn til pris.

Det har også murret fra fagforeningshold over de stadige nedbemanningene i selskapet som hadde 4750 ansatte høsten 2002. Midtveis i 2009 hadde Mesta 2518 ansatte - 447 færre enn på samme tid i fjor. På syv år er altså Mesta på god vei til å få halvert bemanningen. Eller som nordlendingen sa: "De mesta jobben".

Lavere omsetning

Omsetningen i selskapet, som i 2002 ble omdannet fra å være produksjonsenheten i Statens vegvesen til å bli et konkurranseutsatt statseid selskap, gikk ned med 9,8 prosent sammenlignet med første halvår 2008 og skyldes i hovedsak lavere aktivitetsnivå i Mesta Entreprenør, heter det videre i halvårsberetningen.

Mesta har siden etableringen i 2002 ligget inne blant de tre største entreprenørene på Byggeindustriens topp-100-liste, siden 2006 med gjennomgående røde tall. I fjor skjedde en endring. Mesta ble forbigått og falt til en femteplass.

"Styrket konkurranseevne"

Det er resultatforbedringer i Mesta Drift og Mesta Entreprenør som er de viktigste årsakene til det bedrede konsernresultatet. Kostnadskuttene som er gjennomført i disse to selskapene, samt i stabene i morselskapet, har bidratt vesentlig til den positive utviklingen, skriver Mesta.

- Med den bedrede kostnadsbasen vi nå har, er vår konkurranseevne styrket. Jeg forventer at den gode trenden vi er inne i vil fortsette, sier konsernsjef Rafdal.