Mesta selger Geo Survey

Svenska Mätcenter overtar Geo Survey fra Mesta med virkning fra 12. januar.

Publisert Oppdatert

Mesta har akseptert et bud på alle Mestas aksjer i Geo Survey as fra det svenske selskapet Svenska Mätcenter AB.

Mesta kjøpte Geo Survey 1. februar 2008 og eier alle aksjene i selskapet. Geo Survey er et av Norges ledende selskaper innen oppmåling og omsatte i 2010 for vel 27 millioner kroner. Selskapet har 35 ansatte, med hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Bergen. Ingen blir oppsagt som følge av eierskiftet.

Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesummen.

- Mesta kjøpte Geo Survey i 2008 for å sikre seg kapasitet innen geomatikk. Tilgangen på geomatikere er i dag god og Mesta Entreprenør har en tilfredsstillende egendekning av geomatikere. I tilegg vil Mesta fortsatt ha tilgang til å kjøpe tjenester fra Geo Survey. Da Svenska Mätcenter kom med et godt tilbud valgte vi å takke ja til det. Det er min oppfatning at Svenska Mätcenter vil være en god eier for Geo Survey og selskapets ansatte, sier Mestas konsernsjef Harald Rafdal.