Mesta vant over Hæhre i E6-sak

Sarpsborg tingrett har avsagt dom i tvist mellom Mesta og Hæhre, i en sak der også Statens vegvesen var part. Hæhre krevde i utgangspunktet ca 100 millioner kroner av Mesta. Saken omhandlet tvister i forbindelse med utbyggingen av E6 gjennom Østfold.

Publisert Oppdatert

Bakgrunnen for saken er at Mesta i 2005 og 2006 vant anbudene for utbygging av tre parseller på E6 i Østfold til firefelts vei. Alle tre kontraktene var samarbeidsprosjekter mellom Mesta og Hæhre. Den siste strekningen ble åpnet november 2008.

Ettersom Mesta var den formelle kontraktspart mot Statens vegvesen, var det Mesta som frontet alle krav mot Statens vegvesen i retten.

Mesta ble samlet tilkjent 22 millioner kroner av Statens vegvesen. Ettersom Hæhre hadde fått betydelige forskudd fra Mesta for disse arbeidene, tilfalt hele dette beløpet Mesta. 

Hæhre hadde i tillegg en rekke krav mot Mesta.

Det største kravet var på 51 millioner kroner og gjaldt påstått økte transportkostnader. Retten fant dette kravet grunnløst. Også det alt vesentlige av de øvrige krav Hæhre hadde fremsatt ble funnet grunnløse, og Hæhre ble samlet tilkjent 3,7 millioner kroner.

På den annen side ble Hæhre dømt til å betale Mestas saksomkostninger med 3,6 millioner kroner.

Et viktig element i dommen er at Hæhre ble dømt til erstatningsansvar for manglende medvirkning i Mestas sluttoppgjør mot Statens vegvesen. Den konkrete erstatningsutmålingen for Hæhres mislighold av sin samarbeidsforpliktelse, var ikke tema for saken.

Mesta vil forfølge dette erstatningskravet separat, etter at rettskraftig dom foreligger, skriver Mesta i en pressemelding om saken.