Miljøgata på Dokka åpnet

Publisert Oppdatert

Det var ordfører Liv Solveg Alfstad og fylkesordfører Audun Tron som åpnet miljøgata med kvesset spade, godt hjulpet av prosjektansvarlig Arne Edgar Rosenberg og entreprenør Owe Lybeck.

Ordfører Liv Solveig Alfstad ønsket fylkesordfører Audun Tron, andre inviterte gjester og innbyggere velkommen til miljøgatefest der det feires med frokost, korps, kulturskole og gatebiler.

Her er utdrag fra hennes tale:

Endelig er dagen her! Vi kan glede oss overet flott resultat og at anleggsperioden er over. Takk for tålmodigheten fra dere alle; innbyggere, trafikanter og ikke minst de som driver virksomheten sin i gata.

Vi har et flott resultat - og et sentrum vi kan være enda mer stolt av. Å ha et sentrum som folk trives i og kan ferdes trygt i er viktig. Vi har 10 års erfaring med miljøgate og jeg sender en tanke til Hans Brattrud- miljøgatas far i starten - han sto på for at vi skulle få miljøgata som åpnet 29. august 1998 og ga oss et løft. Vi har gode erfaringer med økt trivsel og økt handel.

En kan ikke undervurdere viktigheten av å ha et funksjonelt og attraktivt sentrum- med gode møteplasser, liv i gatene og aktiviteter.

Stedsutvikling er viktig og vi hadde stedsutviklingsprosjektet i 2005 der utvidelse og oppgradering av miljøgata var ett tiltak.

Universell utforming og trafikksikring har vært i fokus. Det samme har holdbare løsninger med riktige og slitesterke materieler.

I tillegg til mijøgata har stasjonsområdet fått et løft slik at det blir en fin helhet.

Jeg vil rette en takk til entreprenørene Owe Lybeck og Nils Lium. De har hatt lange dager, utført glimrende arbeid. Takk for godt samarbeid om gode løsninger.

Takk også til Oppland Fylkeskommune for rådgiving og finansiering.

Takk til Statens Vegvesen, LandsBylauget og gårdeiere!Takk også til våre egne ansvarlige for prosjektet: Kjell Erik Hatterud og Arne Egdar Rosenberg. Tisplan er holdt og prosjketet er utført innenfor de økonomiske rammene.

Nå må vi ta vare på det vi har fått ! Gratulerer med dagen!

Fylkesordfører Audun Tron gratulerte med en flott miljøgate.

Han uttalte at han brukte Dokka som eksempel på at det går an- både å få til en flott miljøgate og å beholde et flott sentrum med god handel og god aktivitet selv om ny veg legges utenfor sentrum.