Miljøtilsyn gjennomført på asfaltfabrikkene

Klima- og forurensningsdirektoratet har nylig gjennomført tilsyn av asfaltfabrikker over hele landet. - Resultatene er generelt gode, men det er selvfølgelig alltid rom for forbedringer, sier Geir Bartholsen som er fagansvarlig for asfaltfabrikkene i Veidekke Industri.

Veidekkes asfaltverk i Moss.

Veidekkes asfaltverk i Moss.

Publisert Oppdatert

Fylkesmannen har i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gått mobile og stasjonære asfaltverk over hele landet nærmere etter i sømmene. Nye krav til bransjen trådte i kraft i januar 2010, og som en følge av dette, ble det i uke 35 og 36 gjennomført en rekke miljøtilsyn på asfaltfabrikker rundt om i Norge.

- Testpiloten var i Skien den 3. mai, da var både Klif og fylkesmennene med på tilsynsrunden. Der fikk vi to avvik og to anmerkninger, og etter det dannet vi en gruppe som jobbet ut en sjekkliste for de andre asfaltfabrikkene, sier Geir Bartholsen.

- På bakgrunn av sjekklista har vi forberedt oss på tilsynet på de andre fabrikkene, og dermed fikk vi allerede der mulighet til å forbedre oss på mange felter, sier Bartholsen. I forkant av tilsynet ble det blant annet gjennomført en risikovurdering på ytre miljø på alle Veidekkes asfaltfabrikker i Norge.

Positivt med tilsyn

Tilsynet av fabrikkene ønskes også velkommen av Hans Ragnar Braathen, HMS-/HR-leder i Veidekke Asfalt, Region Sør.

- Det er veldig positivt at Klif og fylkesmannen gjennomfører tilsyn. Det er også bra at at tilsynene er varslet på forhånd, slik at vi har kunnet forberede oss. Vi har lært mye i prosessen, og fått orden og system på mye som vi kanskje ikke hadde like god oversikt over tidligere, sier Braathen.

- Spesielt når det gjelder oppbevaring av farlig avfall hadde vi en del ting å ta tak i i vår region, men nå er alt dette på stell, sier Braathen.

Rom for forbedringer på kildesortering

Bernt Kristian Øye, HMS/HR-leder i Asfalt Region Øst, har også gode erfaringer fra tilsynsrunden.

- Støy- og støvmålingene har vært gode, og kontrollørene har vært imponerte over styringssystemet vårt. Vi hadde en støvmåling som lå utenfor grenseverdien, og her har vi iverksatt tiltak med utskifting av filter/poser og foretatt en ny måling som vi fortsatt venter på resultatet på. Vurderingene har vært ulike når det gjelder om kjemikalier skal lagres utendørs eller innendørs, og vi ser at vi på verkstedene må bli flinkere til å kildesortere farlig avfall, som lysstoffrør, sprayflasker og oljefilter, sier Øye.

- Konklusjonen av dette er at vi har god kontroll, men at vi stadig må forbedre oss, blant annet på kildesortering, sier han.