Milliardkontrakt til LNS

Publisert Oppdatert

Leonhard Nilsen & Sønner as har sikret seg en kontrakt på 2,1 milliarder kroner for bygging av kloakktunneler i Hong Kong, forteller Bladet Vesterålen.

LNS har fått oppdraget i et Joint Venture med Leighton Asia. Oppdragsgiver er Hong Kong Drainage Service Departement (DSD). Kontrakten omfatter en kloakkoverføringstunnel fra Aberdeen til Sai Ying Pun på Hong Kong-øya. Prosjektet er en del av et kloakkbehandlingsprosjekt i verdensklasse. Når prosjektet er ferdig vil havnebassenget i Hong Kong fremstå som betydelig renere og sunnere.

Kontrakten omfatter prosjektering og driving av 7,5 kilometer tunnel. Videre skal det bygges fem sjakter med lengde fra 70 til 120 meter. I tunnelene skal det støpes ut med to ovale rør med diameter fra 1,38 til 1,65 meter. Totalt skal det brukes 140.000 kubikkmeter med betong. Tunnelen er delvis undersjøisk og går delvis under bebyggelsen i Hong Kong.

Prosjektet starter opp i august 2009 og skal være fullført i oktober 2013.

- Dette er LNS' første store oppdrag utenfor Skandinavia. Oppdraget kommer etter en langsiktig strategi om å få større tunnelprosjekter i utlandet. I de nærmeste årene kommer det mange store tunnelprosjekter i Hong Kong og LNS har ambisjoner om å kunne få flere prosjekter her i fremtiden, sier Nilsen til Vesterålen.