Milliardoppdrag på ny E6

Hæhre, Mesta og andre veientreprenører får arbeid for langt over én milliard kroner å kjempe om i sommer, etter at Statens vegvesen nå har lyst ut den 18,5 kilometer lange E6-parsellen mellom Dal og Minnesund.

Publisert Oppdatert

Arbeidet er delt i to entrepriser med anbudsfrist 17. og 24. august, skriver Våre Veger på sin nettside.

Fristen som går ut først gjelder den 7,5 km lange parsellen Boksrud-Minnesund. Over halvparten av denne strekningen skal utvides på en spesiell måte. I stedet for å legge en ny kjørebane ved siden av den gamle, blir den gamle to-feltsveien utvidet til begge sider.

Årsaken til at Statens vegvesen har valgt denne løsningen, er Julsrudbrua og Minnesundbrua. Disse er stålkassebruer med lengder på henholdsvis 315 og 532 meter, som er fundamentert for å tåle en utvidelse til fire felt.

Den andre anbudsfristen gjelder den 11 km lange parsellen Dal-Boksrud. Nordover fra Dal blir den nye kjørebanen lagt øst for nåværende E 6. Like sør for Andelva skal ny kjørebane og gammel vei krysse hverandre. Nord for krysningspunktet fortsetter den nye kjørebanen på vestsiden av dagens vei.