Milliardprosjekt langs Mjøsa

Samtidig utbygging av firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane fra Minnesund i Akershus til Kleverud i Hedmark starter våren 2012 og skal spare samfunnet for flere hundre millioner kroner.

statens vegvesen jernbaneverket e6-dovrebanen

statens vegvesen jernbaneverket e6-dovrebanen

Publisert Oppdatert

Historisk avtale

Historiens største samarbeidsavtale om samtidig utbygging av vei og bane her til lands ble undertegnet av vegdirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger 9. juli.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger er tilfreds med å ha undertegnet den største samarbeidsavtalen mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket noensinne.

- Ved felles utbygging kan Statens Vegvesen og Jernbaneverket også lære av hverandre, noe som er en stor fordel, forklarer Terje Moe Gustavsen.

Samtidig utbygging av E6 og jernbane langs Mjøsa har flere fordeler i følge pressemeldingen. Transportkorridoren på strekningen er trang, derfor er det hensiktsmessig å bygge ut vei og bane samtidig. Samarbeidsavtalen vil spare utbyggerne for flere hundre millioner kroner sammenlignet med om etatene skulle bygge ut henholdsvis E6 og Dovrebanen hver for seg. Felles utbygging sparer lokalsamfunnet og trafikanter for en byggeperiode på to til tre år.

Syv Milliarder

Statens vegvesen og Jernbaneverket har dannet Fellesprosjektet E6-Dovrebanen for utbyggingen. Prosjektet er beregnet å koste totalt syv milliarder kroner og byggestart er planlagt til våren 2012. Høsten 2014 vil E6 åpne som en firefelts vei med midtdeler på strekningen, mens dobbeltsporet mellom Minnesund og Kleverud vil åpne i 2015.

Minnesund - Kleverud er den første strekningen i Jernbaneverkets oppdrag med å bygge dobbeltsporet jernbane fra Eidsvoll til Hamar. Utbyggingen avslutter også Statens vegvesens oppdrag med å utvide E6 til en firefelts vei fra Gardermoen til Kolomoen.