Mindre bygge- og anleggsaktivitet

Bygge- og anleggsvirksomheten var samlet 4,6 prosent lavere i 2009 enn i året før. Sesongjusterte tall viser at nedgangen i produksjonen var størst i begynnelsen av fjoråret, og at den flatet ut mot slutten av året. Det er Statistisk sentralbyrå som melder dette.

Publisert Oppdatert

For byggenæringen var det for 2009 sett under ett, et fall i produksjonen på 3,7 prosent i forhold til i 2008. Utviklingen har vært ulik for produksjonen innenfor nybygg og rehabilitering. Nybyggproduksjonen i 2009 var i gjennomsnitt 13,9 prosent lavere enn i 2008, og er tilbake på om lag samme nivå som i 2005. Rehabiliteringsvirksomheten derimot øker kraftig for andre år på rad, og er 9,6 prosent høyere i 2009 sammenlignet med 2008.

Lavere anleggsvirksomhet

Anleggsvirksomheten lå i 2009 7,7 prosent under nivået i 2008. Dette er første året siden 2001 med en negativ årsvekst. Sesongjusterte tall viser imidlertid en liten økning i anleggsproduksjonen på 1,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2009.

For internasjonale sammenligninger viser SSB til EUROSTAT (EUs statistiske kontor).