Mindre ledig kapasitet

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) la 17. juni fram ferske fakta og analyser av anleggsmarkedet så langt i 2010.

gravemaskin anlegg generell case

gravemaskin anlegg generell case

Publisert Oppdatert

- Det er mye ledig kapasitet til å bygge veg og jernbane. Den ledige kapasiteten er imidlertid redusert i forhold til samme tidspunkt i 2009, men er høyere enn før finanskrisen. Det er store geografiske forskjeller på kapasiteten, sier MEFs administrerende direktør Trond Johannesen i en pressemelding.

- Konkurransen om anbudene er hardere enn det vi har registrert tidligere. Ca 35 prosent av anbudene så langt i 2010 har mellom 8 og 12 tilbydere mot bare 10 prosent i 2009. Det er svært få anbud ute i første kvartal 2010. Dette etterfølger et fjerde kvartal 2009 hvor det også var få anbud. I en situasjon der særlig små entreprenører sliter med etterdønningene av finanskrisen, er det svært viktig med jevn tilgang på anbud, understreker Johannesen. - Små oppdrag som krever lite planlegging må komme i gang nå! Det kan bety et være eller ikke være for mange små entreprenører rundt omkring i landet. Det er et paradoks at vi har denne situasjonen når myndighetene samtidig hevder at vi har tidenes satsing på samferdsel.

MEFs forventingsundersøkelse om synet på framtiden kommende halvår, viser at flere har god ordrereserve enn tidligere. Samtidig sliter fortsatt 4 av 10 bedrifter med dårlig ordrereserve. - At flere har god ordrereserve og ser positivt på framtiden kan tyde på at entreprenørene finner seg andre markeder enn veibygging. Bransjen ser ut til å tilpasse seg en situasjon med hard konkurranse i et marked som så langt kan vise til færre oppdrag på veibygging, avslutter Trond Johannesen.