Moi Maskin Entreprenør konkurs

Publisert Oppdatert

I en kjennelse i Dalane tingrett tas Moi Maskin Entreprenør AS under behandling som konkursbo. Moi-firmaet har omkring 13 ansatte, skriver Agder Flekkefjord Tidende.

Det var tre tidligere ansatte som begjærte at boet skulle tas under behandling som konkursbo. Bakgrunnen var manglende utbetaling av feriepenger, av en totalsum på vel 140.000 kroner.

Saksøkerne krevde tidligere feriepengene utbetalt i et brev datert 16. mai 2009, og i en senere oppfordring 26. juni, refererer dommerfullmektig Kristoffer Lerum i Dalane tingrett.

Henvendelsene til firmaet ble ikke besvart, «og det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige,» skrives det i kjennelsen.

Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er med dèt til stede, bemerker retten.

Moi Maskin Entreprenør AS ble opprettet etter at forgjengerfirmaet - Moi Entreprenør - gikk konkurs i mai 2008. Hovsheringen Rune Rusdal kjøpte den gang boet for 4,1 millioner kroner.

Agder har siden fredag ikke klart i å komme i kontakt med Rusdal for kommentarer.