Mot nye høyder

Mange trodde maskinsalget i 2012 skulle bli “all time high”. Men fortsatt er det 2007 som står som rekordåret. Den gang ble det solgt 4175 maskiner i Norge.

Maskinsalget vesentlig opp fra 2011, men fortsatt er det et stykke opp til rekordåret 2007.

Maskinsalget vesentlig opp fra 2011, men fortsatt er det et stykke opp til rekordåret 2007.

Publisert Oppdatert
Mange trodde maskinsalget i 2012 skulle bli ¿all time high¿. Men fortsatt er det 2007 som står som rekordåret. Den gang ble det solgt 4175 maskiner i Norge.

Mange trodde maskinsalget i 2012 skulle bli ¿all time high¿. Men fortsatt er det 2007 som står som rekordåret. Den gang ble det solgt 4175 maskiner i Norge. Foto: Foto: Adrian Hancu

I følge Maskingrossisternes Forenings (MGF) oversikt ble det solgt 3473 maskiner i 2012. Dette er 801 flere maskiner enn i 2011.

Det er som tidligere år beltegravere, hjullastere og minigravere som står for den største andelen. Disse tre maskintypene står alene for 2711 solgte enheter. Det er også disse tre som det var størst endring på fra 2011.

Beltegravere var opp 434, hjullastere opp 107, mens minigravere var opp 119 maskiner. Salget av hjulgravere er fortsatt på vei opp, fra 230 (2011) til 260 maskiner, og har passert toppåret som var 2008 med 251 solgte maskiner.

Salget av teleskoptrucker har mer enn doblet seg fra 2011 til 2012, fra 41 til 88 maskiner. Rammestyrte dumpere har også hatt en pen økning fra 31 til 71.

Tallene

Som de fleste i bransjen forholder også vi oss til salgstallene fra MGF. En ting er sikkert når det gjelder fjorårets maskinsalg, det ble solgt flere maskiner enn i 2011. Problemet, hvis vi kan kalle det for det, med oversikten fra MGF er at det er flere maskinimportører som ikke får lov/kan rapportere inn salgstallene. I løpet av fjoråret var det flere maskinimportører som meldte seg inn i foreningen. Slik at tallene etter hvert vil bli mer eksakte, men foreløpig er det et relativt stort antall maskiner som ikke er med i statistikken til MGF.

Salget av hjullastere er fortsatt på vei opp.

Salget av hjullastere er fortsatt på vei opp.