Møte om E6 gjennom Grane

Bare et par uker etter at regjeringens krisepakke ble presentert, gjør granværingene seg klar til å ta fatt på utbedringen av E6.

Publisert Oppdatert
Grane kommune, Statens vegvesen og Mosjøen og omegn næringsselskap KF inviterer potensielle entreprenører (underentreprenører) og leverandører til informasjonsmøte om utbyggingen av E6 gjennom Grane kommune i Norland.?Det skjer tirsdag 17. februar i kommunehuset på Trofors. Der vil det bli gitt en orientering om utbygging av E6 på Helgeland ( også rv. 78 Toven-prosjektet), utbyggingsprosjektene E6- Grane kommune og man vil også komme inn på kvalifikasjonskrav som stilles til entreprenører ( underentrepenører) og leverandører. Utbedringen av E6 ved Majavatn i Grane kommune i Nordland er forutsatt startet i 2009. Det er bevilget 30 mill. kroner til prosjektet i saldert budsjett 2009, og arbeidene er planlagt startet i august 2009. Den foreslåtte tilleggsbevilgningen på 15 mill. kroner i regjeringens krisepakke vil gjøre det mulig å fremskynde anleggsstarten.