Moxy blir koreansk

Doosan Infracore har kjøpt Moxy Engeneering. Det koreanske storkonsernet er med kjøpet et steg nærmere målet om å bli blant verdens tre største anleggsmaskinprodusenter.

Moxy dumper

Moxy dumper Foto: Moxy

Publisert Oppdatert

Det har siden tidlig i sommer gått rykter om at Doosan har vurdert å kjøpe Moxy fra Thomson Group. Rykter som har blitt forsterket blant annet ved at representanter fra Doosans europeiske hovedkontor har vært på besøk ved fabrikken.

Doosan har betalt 55 millioner Euro for å sikre seg dumperprodusenten på Elnesvågen utenfor Molde.

Moxy er ingen stor dumperprodusent i verdensmålestokk, men de har viktig teknologi for produksjon av rammestyrte dumpere. Målsetningen til koreanerne er å femdoble salget av Moxydumpere fra dagens 54 millioner Euro (2007) til 250 mill. Euro i 2012. Med et forhandlernett på over 300 forhandlere i Nord-Amerika, Kina og Europa, burde forutsetningene ligge til rette for å nå målet.

Oppkjøpet innebærer at Moxy nå for første gang i sin over 30 år lange og temmelig brokete historie, får en tung global industriell aktør som eier. Doosan Group ble etablert så langt tilbake som på slutten av 1800-tallet og er et av Koreas eldste og største konglomerat.