Nå blir det byggestart på E6 i Øyer

Stortinget behandlet tirsdag kostnadsøkningen i E6 Øyer-Tretten-prosjektet og vedtok ny kostnadsramme for prosjektet på 1200 millioner kroner. Det betyr at byggingen kan starte i løpet av våren.

Publisert Oppdatert

E6 Øyer-Tretten-prosjektet blir 250 millioner kroner dyrere enn tidligere anslått. Dette ble klart etter en ny gjennomregning av totalkostnaden i forbindelse med utlysningen av hovedentreprisen for prosjektet høsten 2009.

Av kostnadsøkningen dekker staten 180 millioner kroner, Oppland fylkeskommune 34 millioner kroner, mens resten, 36 millioner kroner, skal dekkes inn av bompenger. Til sammen 250 millioner kroner, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

- Vi er veldig glade for at finansieringen nå er i orden og vi kan starte byggingen, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Torbjørn Moastuen.

Moastuen forutsetter at Vegvesenet kan skrive kontrakt innen utgangen av mars med entreprenøren som får oppdraget med å bygge ny E6 fra Øyer til Tretten.

- Vi ønsker å komme i gang så fort som mulig, men nøyaktig når det blir, er opp til entreprenøren, sier Moastuen.

Hvilken entreprenør som får byggeoppdraget, kan trolig offentliggjøres rett før påske.

E6 Øyer-Tretten-prosjektet skal stå ferdig i løpet av første halvår 2013.