Nå kommer asfalten!

I månedsskiftet april/mai starter den store jobben med å legge nesten 800 kilometer med nytt asfaltdekke på riks- og fylkesvegene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen Region øst skal legge nye vegdekker for i alt 770 millioner kroner i år. Det skal også brukes 122 millioner kroner på vegmerking på riks- og fylkesvegene.

Blant de vegene som får nytt dekke i år er:

  • Ring 3 i Oslo, vestgående fra Hovin til Granfosstunnelen, ca. 13 km.
  • E18 i Akershus, fra Fiskevollen til Grønnlia, ca. 6 km.
  • Fylkesveg 482 i Akershus, fra Herbergsåsen til Bjerkerud, ca. 8 km.
  • Riksveg 111 i Østfold, fra Torp til Årum, ca. 6 km.
  • Fylkesveg 107 i Østfold, fra Oldenborglia til Torsnes kirke, ca. 8 km.
  • E16 i Hedmark, fra Masterud til Øiermoen, ca. 16 km.
  • Fylkesveg 26 i Hedmark, mellom Hylleråsen og Holøyen, til sammen ca. 34 km.
  • E136 i Oppland, fra Dombås til Lora, ca. 30 km.
  • Riksveg 15 i Oppland, mellom Otta og Vågå, til sammen ca. 15 km.

Tips til bilistene ved asfaltering:

Asfalteringsarbeidet vil gi bedre og tryggere veger, men regn med at du bruker litt lengre tid på vegen mens arbeidene pågår.

Respekter skilting og de som dirigerer trafikken. Husk at det er en utsatt jobb å stå "midt i vegen".