Nå skal Oslo-møkka bort

Vegvesenet forsøker alltid å bli ferdige med vårrengjøringen av hovedvegnettet i Oslo i god tid før 17. mai. - På grunn av gunstig vær så langt i år forventer vi å klare dette med god margin denne sesongen, og de siste sperringene skal etter planen tas ned 28. april, sier seniorrådgiver Håvard Vikheim ved kommunikasjonsseksjonen i Vegvesenet.

Publisert Oppdatert

Det er en grundig jobb som skal utføres. Alt skal kostes, vaskes og spyles: vegbane, rekkverk, skilt, leskur, signalanlegg - med andre ord hele vegbanen og alle vegens installasjoner.

Søppel skal plukkes opp og kjøres bort. - Hvis det er annet arbeid som skal gjøres, sånn som mindre reparasjoner, elektroarbeider eller bytting av skilt så prøver vi å få gjort det samtidig som det allerede er stengt for rengjøring. Dette er mer effektivt og sparer også trafikantene for flere stengninger, sier Vikheim.

Totalt 225 kilometer skal rengjøres

På hovedvegnettet dreier det seg om 155 kilometer veg som skal rengjøres, og som i enkelte perioder vil bli stengt når arbeidene pågår. Vegvesenet forvalter også et stort gang- og sykkelvegnett på 70 kilometer, og disse er allerede snart ferdig rengjort for våren.

Det er utarbeidet en liste med planlagte stenginger, og den kan man finne på www.vegvesen.no.

- Vis hensyn til mannskapene

- Vårrengjøringen er en temmelig kompleks operasjon. Bussen må slippes gjennom og berørte beboere må kunne komme seg hjem også midt på natten, sier Vikheim. - Derfor har vi utplassert mannskap i vegkryss, og som ved behov åpner sperringer og slipper trafikk inn. Politi er med ved utsetting og fjerning av sperringer på de mest trafikkerte vegene.

Vegvesenet har også en klar oppfordring til trafikantene. - Mannskapene våre er utsatte for stor risiko når det jobber så tett opp til trafikken. Vi oppfordrer derfor alle trafikantene om å ta hensyn til de som er ute og jobber på vegene, og at de kjører forsiktig og respekterer sperringene og følger skiltingen, avslutter Vikheim.

Mens de store maskinene sørger for ren veibane, er det andre som fjerner graffiti fra tunnelveggene, renser kummer og sluk, vasker tunnelvegger og tak, vasker skilt, autovern og holdeplasser.
Mens de store maskinene sørger for ren veibane, er det andre som fjerner graffiti fra tunnelveggene, renser kummer og sluk, vasker tunnelvegger og tak, vasker skilt, autovern og holdeplasser.