Nabolaget vokser

Dobling av omsetningen, etablering av to nye forhandlere og en prestisjetung pris. Naboen Utleie er i siget.

Åtte Kubota-gravere stod klare utenfor deres hovedsete på Forus da vi var på besøk. De bruker GPS på alt stort utstyr og de har dermed det Bjarne kaller en kjempekontroll på hele utstyrsparken.

Åtte Kubota-gravere stod klare utenfor deres hovedsete på Forus da vi var på besøk. De bruker GPS på alt stort utstyr og de har dermed det Bjarne kaller en kjempekontroll på hele utstyrsparken.

Publisert Oppdatert
Naboen Utleie startet opp på Forus utenfor Stavanger i 1996, nå er de etablert i Haugesund og Bergen og vil også etablere seg i Oslo.

Naboen Utleie startet opp på Forus utenfor Stavanger i 1996, nå er de etablert i Haugesund og Bergen og vil også etablere seg i Oslo.

Bjarne Kvia Mæland er salgsleder med høyt energinivå, godt humør og glimt i øyet.

Bjarne Kvia Mæland er salgsleder med høyt energinivå, godt humør og glimt i øyet.

Rental Company of the Year-prsien som ble delt ut under Rental Awards. Det er det absolutt grunn til å være stolte av.

Rental Company of the Year-prsien som ble delt ut under Rental Awards. Det er det absolutt grunn til å være stolte av.

Sjåfør Einar Bjaanes kom inn med en personlift som kunden var ferdig med. Hans inntrykk av Naboen er at alle er glade og hyggelige og kommer gjerne ut og hjelper han med å losse av og slår av en prat. Arbeidsmiljøet er veldig bra konkluderer han med.

Sjåfør Einar Bjaanes kom inn med en personlift som kunden var ferdig med. Hans inntrykk av Naboen er at alle er glade og hyggelige og kommer gjerne ut og hjelper han med å losse av og slår av en prat. Arbeidsmiljøet er veldig bra konkluderer han med.

På sentralbordet sitter Kathrine Thue, hun tar i mot henvendelser og bestillinger for hele bedriften.

På sentralbordet sitter Kathrine Thue, hun tar i mot henvendelser og bestillinger for hele bedriften.

Verkstedansvarlig Jomar Rosland har vært ute hos en kunde. Humøret er på topp som alltid.

Verkstedansvarlig Jomar Rosland har vært ute hos en kunde. Humøret er på topp som alltid.

Naboens åtte mål:

I fjor var omsetningen på 39 millioner, et tall som skal økes til 60 millioner bare på Forus. Målet om omsetningsøkning er for øvrig det siste av åtte mål bedriften har satt seg. De har også mål om å unngå skader på person, materiell og miljø, være best på kundebehandling og service, øke andelen og bli totalleverandør av utleieprodukter innen bygg og anlegg, etablere seg i Oslo, være foregangsfigur på logistikk og styringssystem for utleie, ha den beste kvaliteten i alle ledd og oppnå ISO 9001-sertifisering av bedriften. De åtte målsetningene skal nås innen 2015, noe de nå er sikre på at de klarer.

De har 200 lifter i stallen, utenfor står tre nye valsetog fra Hamm og åtte Kubota minigravere. De 13 ansatte hos Naboen Utleie på Forus, kan smykke seg med tittelen nest største utleieaktør lokalt etter Bautas.

Enorm anerkjennelse

Daglig leder i Naboen Utleie, Nina Aasland, har all grunn til å være fornøyd om dagen. Den 15. mai mottok hun, på vegne av Naboen Utleie, prisen for årets utleieselskap i Europa. Rental Company of the Year-prisen blir utdelt til selskap med omsetning på 15 millioner euro eller mindre.

Det er ingen andre norske utleieselskap som noen gang har vunnet denne prisen.

- Å vinne den europeiske prisen, Rental Company of the Year, gir oss enorm anerkjennelse og siden vi er den eneste i Norge som har vunnet den, gir det både Naboen og utleiebransjen i Norge en anerkjennelse, forklarer hun.

Oslo?

I januar ekspanderte nabolaget til Haugesund og i mai etablerte de seg i Bergen. Det finnes ytterligere planer om å etablerere seg i Oslo-området, hvor det kun står om å finne de riktige folkene.

Skal øke

Kundegrunnlaget er stort sett store og små bedrifter, men den private andelen er oppe i sytten prosent. I fjor var omsetningen på 39 millioner, et tall som skal økes til 60 millioner bare på Forus.

Solide

Nina kan se tilbake på en stor vekst de siste årene med. De har mer enn doblet omsetningen og har nå utvidet til Haugesund og Bergen. Å vokse slik kan Naboen takle på grunn av at den solide strukturen i bunnen av selskapet.

- Solid struktur sammen med den grundige kulturbyggingen vi driver med, får de ansatte til å stortrives, noe som er nødt til å gi suksess, mener hun.

Har lyst

Besøket AnleggsMagsinet la til Forus denne torsdagen bar også preg av folk som virkelig har lyst til dette.

Vi pratet med salgsleder Bjarne Kvia Mæland som forklarte at verdigrunnlaget deres er å være grundige, kunnskapsrike, miljøbeviste og folkelige. Helst vil han levere et produkt som gjør at kunden fikser alt på egenhånd med hjelp av deres utstyr.

- Når kundene klarer seg selv, er vi knallfornøyde, utdyper han.

Ambisiøst

Ambisiøse mål og flotte ord kan jo alle slenge ut i luften, men det kan virke som om det gode markedet her på Jæren har gitt Naboen Utleie det grunnlaget som skal til for å være nettopp så ambisiøse.

Et godt marked er likevel ikke nok uten flinke folk som tilsynelatende brenner for jobben sin, noe bedriften ser ut til ha flust av. De er eid lokalt, noe som gir en sterk lokal forankring.

Men miljøet må tilpasses på det enkelte stedet mener Bjarne og sikter til deres to nye avdelinger i Haugesund og Bergen. For å holde nivået oppe har de strenge krav om kunnskap og profesjonalitet og i tillegg har de fått utviklet et eget styringssystem for å holde oversikten.

- Kunder kan også logge seg direkte inn på kontoen sin og få full oversikt, forklarer han.

Trener på samarbeid

Kjernedriften består i å leie ut personløftere, byggvarmere, små og store strømaggregat, gravemaskiner fra 0,9 til 14 tonn og hjullastere fra 0.9 til 5,2 tonn. I tillegg leier de ut en del mindre maskiner og utstyr. Nylig har de også anskaffet ny Volvo med maskintralle og egen sjåfør.

De er snart fire ansatte i Haugesund og snart tre i Bergen. Som i alle firmaer sitter det et styre, men Naboen har i tillegg etablert en egen gruppe over styret som skal stake ut kursen fremover mot 2015 med blant annet de åtte nevnte målene.

Første mandag hver måned trenes det på samarbeid hvor målet er å gjøre hverandre gode.

- Vi finner ord, øvelser og aktiviteter for å trene på det. Det kan være Curling, luftgeværskyting og mye annet moro, forklarer Bjarne.

Personløftere utgjør en stor del av kjernedriften til Naboen med over 200 personløftere i stallen.

Personløftere utgjør en stor del av kjernedriften til Naboen med over 200 personløftere i stallen.