NAF arrangerer kurs i økonomikjøring

Målet med kurset er å redusere de totale utgiftene på vognparken gjennom redusert forbruk av drivstoff, mindre slitasje og reduksjon i skadefrekvens, samt bidra til et renere miljø gjennom reduserte utslipp.

Publisert Oppdatert

I tillegg vil kurset motivere deltakerne i å gjøre bruk av metoder som kan gi varig endret kjørestil. Dette vil også bidra til å styrke firmaets profil, heter det i reklamen fra NAF.

Kurset er delt i tre deler; innledende teori, praktisk kjøring i trafikk samt en avsluttende del med refleksjon og oppsummering. I undervisningen benyttes moderne presentasjonsverktøy for å skape god forståelse og engasjement hos deltagerne. Det blir bl.a. gjort opptak fra deler av kjøreruten. Instruktøren arbeider med åpne spørsmål for å initiere til deltageraktivitet.

For at deltagerne skal oppleve kurset som meningsfylt og motiverende er det viktig at kurset ikke strider mot egen grunnleggende filosofi om bilkjøring. Samtidig er det viktig at deltagerne får et eierforhold til nye ideer og kjørestil gjennom egne opplevelser. Dette vil motivere til å fortsette egen utvikling innen økonomisk kjøring.

Det praktiske delen av kurset foregår på vei med variert trafikkmiljø.

Kurset har en varighet på 4 timer.