- Nasjonal Transportplan må bli forpliktende!

Publisert Oppdatert

- Et av hovedproblemene i norsk samferdselspolitikk er at vi ikke bygger det vi sier vi skal, sa Høyreleder Erna Solberg på EBAs generalforsamling i dag.

Styreleder Sverre Liavaag i EBA Telemark-Vestfold-Buskerud ønsket bransjekolleger fra hele landet velkommen til årets generalforsamling.

- Hva er problemet?

Etter Solbergs oppfatning er hovedproblmet i norsk samferdselspolitikk blant annet at:

Vi bygger ikke de veier og jernbaner vi sier vi skal, vi bygger klattvis, vi prioriterer for dårlig, vi løser ikke utfordringene med å oppgradere stamveinettet og vi får for lite igjen for pengene

Samferdselsløft

Solberg påpekte at Statens vegvesen har laget en plan for oppgradering av landets stamveier til god standard innen 2040. - Men med dagens finansieringsnivå vil dette ta 50 år, sa Solberg, som mener at politikerne nå må forplikte seg mer på gjøre det de sier de skal.

- Vi trenger et samferdselsløft nå, og ikke om 10 år. Da vil vi ha nok med å finasiere pensjonsforpliktelsene når eldrebølgen skal nyte godt av det ferske pensjonsoppgjøret.

Mer bekymret for byggemarkedet

Styreleder i EBA, Dag Andresen fra Veidekke, sa at bransjen til tross for reduserte ordrereserver ikke nærer den største bekymringen for samferdselssektoren forutsatt at NTP blir satt ut i livet. Hovedbekymringen knytter seg til det offentlige byggemarkedet, og særlig i kommunene. Flere innlegg fra salen understreket behovet for langsiktig og forpliktende planlegging slik at bransjen vet mer om hva som kommer av oppdrag i årene fremover.

- Det er helt avgjørende for at bedriftene i bransjen kan holde på kompetansen og i tillegg regne med nødvendig rekruttering av ungdommer.

KONTAKT OSS