NAV-direktør: - Bytt yrke!

Nav- direktør Sverre Jespersen i Østfold anbefaler byggearbeidere å bytte yrke.- 180.000 ansatte i bygg- og anleggsbransjen er for mange, sier han til Sarpsborg Arbeiderblad.

arbeid murer hjelm

arbeid murer hjelm

Publisert Oppdatert

NAV venter 3.000 ledige i Østfold til jul.

Ledigheten øker kraftig i november og byggebransjen rammes hardest. Nå råder NAV flere til å finne et helt annet yrke.

- Det er helt klart at 180.000 ansatte i bygg- og anleggsbransjen på landsbasis er altfor mange. Nå er det bedre å bytte yrke enn å håpe på at situasjonen i næringen skal bedre seg, sier regiondirektør Sverre Jespersen i NAV til SA.

Kraftig forverring

Nå er det 5.191 ledige innen bygg og anlegg i Norge. For ett år siden var det en helt annen situasjon med 2.182 færre ledige i bransjen enn nå. Økningen av helt arbeidsledige er dermed formidable 73 prosent i perioden.

- Jeg mener det er et stort poeng at flere nå må være innstilt på å bytte yrke. Nå er det tid for å tenke alternativt, fastslår Jespersen.

Han registrerer dessuten at ledighetsøkningen går mest ut over menn. Dette forklares med at det er i mest de typiske mannsyrkene at næringslivet nå mangler oppdrag.

Verste på to år

NAV-statistikken for november er like lite trivelig lesing for Sarpsborg og Østfold som for Norge som helhet. I Østfold er registrert 2.794 helt ledige, 451 flere enn for ett år siden. Plusser man på dem som er på tiltak, kommer man opp i hele 3.700 østfoldinger.

Tallene i månedsstatistikken til NAV viser at Østfold nå er på nivå med arbeidsledigheten for to år siden. Prognosene for desember og januar tilsier fortsatt økning og nye ledighetsrekorder.

- Det er høyst sannsynlig at vi vil passere 3.000 ledige i Østfold til jul, sier NAV-sjefen.

Gjøres tilsvarende kvalifiserte gjetning på antallet inklusiv folk på tiltak, er tallet 4.000 veldig nær.

Stillingstørke

Tilgangen og beholdningen av ledige jobber er mye mer dyster i Østfold enn snittet for landet. Denne måneden er beholdningen av ledige jobber på 720, noe som er hele 357 færre enn tilsvarende måned i fjor.

- Vi har ingen forklaring på at Østfold er verst i landet på beholdning av jobber. 33 prosent nedgang på ett år er mye, sier Jespersen.

Han understreker likevel at det fortsatt finnes etterspørsel etter arbeidskraft. Innen undervisning, samt helse- og omsorgssektoren er det fortsatt god tilgang på ledige stillinger.

- Jeg sier ikke nødvendigvis at en snekker bør bli hjelpepleier, men det er viktig å tenke alternativt og se etter nye yrker, sier han.