NCC billigst på Minnesund og Julsrud

NCC Constructions tilbud var i særklasse billigst i forbindelse med anbudsåpningen på utvidelsen av bruene Minnesund og Julsrud.

Publisert Oppdatert

I alt fem entreprenører vil utføre arbeidet med å utvide de to bruene. Utvidelsen av Minnesund bru vil føre til en omlegging av E6-trafikken fra april 2010 til juli 2011.

Entreprenørene som har levert anbud er Kruse Smith Entreprenør AS (235,7 mill. NOK), NCC Construction AS (212 mill. NOK), Bilfinger Berger, (236,9 mill. NOK), Veidekke Entreprenør (260,7 mill. NOK) og Betonmast Anlegg AS (243,7 mill. NOK). Før tildeling av kontrakt, vil Statens vegvesen regne gjennom anbudene. Før tildeling av kontrakt skal anskaffelsen også behandles av en anskaffelsesnemd i Statens vegvesen Region øst og av Vegdirektoratet.

På gamle E6

I forbindelse med utvidelsen av Minnesund bru, vil trafikken på E6 legges over på gamle E6 over Langset bru og gjennom Langset sentrum i perioden april 2010 til juli 2011. Statens vegvesen er allerede i gang med å forsterke Langset bru i forbindelse med den kommende omleggingen. Videre vil det bli bygget enkelte trafikksikkerhetstiltak i Langset sentrum før E6-trafikken legges gjennom tettstedet. Disse tiltakene vil bli bygget vinteren 2010.