NCC blir ambassadør for bærekraftige bygg

NCC Property Developments administrerende direktør i Norge, Rolf Thorsen, har blitt utnevnt til en av Nordic Builts ambassadører.

Rolf Thorsen i NCC Property Development i Norge.

Rolf Thorsen i NCC Property Development i Norge.

Publisert Oppdatert
- Dette er nok en mulighet for NCC til å faktisk gjøre en forskjell for både mennesker og miljø, og er helt i tråd med våre strategiske mål, sier Rolf Thorsen, administrerende direktør for NCC Property Development i Norge.

- Dette er nok en mulighet for NCC til å faktisk gjøre en forskjell for både mennesker og miljø, og er helt i tråd med våre strategiske mål, sier Rolf Thorsen, administrerende direktør for NCC Property Development i Norge.

- Dette er nok en mulighet for NCC til å faktisk gjøre en forskjell for både mennesker og miljø, og er helt i tråd med våre strategiske mål, sier Rolf Thorsen, administrerende direktør for NCC Property Development i Norge.

I pressemeldingen forsikrer Thorsen om at NCC anstrenger seg hardt for å utvikle, benytte og argumentere for bærekraftige metoder og konsepter i alle deres prosjekter.

Ved å bli ambassadør for dette programmet føler han at NCC har fått en bekreftelse på at deres arbeid har blitt lagt merke til.

Bærekraftige bygg

Nordic Built er et program som har som formål å fremskynde utviklingen av bærekraftige byggeteknikker og konsepter i hele Norden.

Nylig undertegnet 18 ledende aktører i Norden, deriblant NCC Property Development AS, under på ett antall vedtekter som forplikter til økt fokus på bærekraftige bygg i Norden.

- Det er et naturlig neste steg for NCC å agere i slike sammenhenger. NCC skal ligge i forkant når det gjelder løsninger som er sunne og smarte for både mennesker og miljøet, forklarer Joachim Hallengren, leder for forretningsområdet NCC Property i Norden.

Nordic Built finansieres og styres av Nordic Innovation som igjen er en institusjon under det Nordiske Ministerrådet.

Nordic Innovation er en nøkkelspiller i gjennomføringen av nordiske partnerskapsprogram innen handel, industri og innovasjon med formål å fremme grenseoverskridende handel og innovasjon.