NCC bygger Ballesvikskartunnelen på Senja

NCC Construction Norge har inngått kontrakt om bygging av Ballesvikskartunnelen med tilstøtende veier og sjøfyllinger. Avtalen inngås med Statens vegvesen og kontraktssum er 161 millioner kroner.

Foto: Foto: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert

I prosjektet inngår bygging av 850 meter tunnel gjennom Ballesvikskaret.

Arbeidene med tunnelen skal skje fra et område uten veiforbindelse, og all transport av mannskap og maskiner til tunnelarbeidet må skje over Gryllefjorden med båttransport.

- Dette er i hovedsak et tiltak for å bedre veisikkerheten i forhold til dagens rasutsatte veistrekninger på fylkesvei 86, som er veiforbindelsen til tettstedene Gryllefjord og Torsken på yttersida av Senja, sier distriktssjef Tor Nordstrøm.

Steinmassene fra tunnelen skal legges i sjøfyllinger på begges sider av Gryllefjorden som etablering av landfester for en bro. Denne broen kommer i en senere entreprise.

- Prosjektet passer fint inn i vår øvrige virksomhet, og vi går løs på oppgaven så snart som mulig da byggetiden er kort, sier Nordstrøm.

Prosjektet skal være ferdigstilt i midten av august 2012.