NCC bygger Dolmsundbrua

NCC Construction skal bygge ny bro over Dolmsundet, fra Hitra til Dolmøya på Fv. 714. Den nye broen vil redusere fylkesveien med nærmere seks kilometer, og bidra til tryggere og raskere ferdsel mellom Hitra og Frøya. Kontrakten er på MNOK 175.

Dolmsundbrua.

Dolmsundbrua. Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert

Fv. 714 er hovedvei mellom Trondheim og Hitra og Frøya. Den nye broen vil bli bygget som en fritt frembygg bro. Hovedspennet blir 190 meter og den totale brokonstruksjonen blir 462 meter. Seilingshøyden blir 32 meter.

Broen skal bygges med to kjørefelt og gangbane.

Konstruksjonsmetoden, fritt frembygg bro, er en mye benyttet metode i Norge. NCC har høy kompetanse og lange tradisjoner for bygging av denne type broer, spesielt fra prosjekter på Vestlandet og i Nord-Norge.

-Vi ser frem til å starte dette prosjektet og gleder oss til gjennomføringen. Dette er en type konstruksjon hvor vi er svært konkurransekraftige.

Derfor er vi også tilfreds med å konstatere at vi har et konkurransedyktig kostnadsnivå sammenlignet med utenlandske aktører, sier distriktssjef Tor Helge Nordstrøm i NCC Construction, som har ansvaret for NCCs infrastrukturprosjekt i de fem nordligste fylkene.

Anleggsområdet blir Grønn Byggeplass, som er NCCs eget miljøkonsept for bygg- og anleggsplasser. På en rekke områder blir det stilt strengere krav enn myndighetenes minimumskrav.

Prosjektet, inklusiv opprydding av anleggsområdet, skal ferdigstilles innen 30. juli 2015.