NCC bygger fylkesvei i Kristiansand

NCC Construction Norge skal sammen med Repstad Anlegg bygge 2,4 km ny vei og tunnel i Kristiansand, på oppdrag av Statens vegvesen. Kontrakten har en totalverdi på 595 millioner kroner, hvorav NCC har en andel på ca. 415 millioner kroner.

Publisert Oppdatert

Fylkesvei 456 Vågsbygdveien er hovedvei for en stor del av Kristiansands befolkning. Målet med den nye veistrekningen mellom Kolsdalen og Lumberkrysset er å få bukt med køproblemene på strekningen, heter det i pressemeldingen fra selskapet.

- Dette er et spennende og krevende prosjekt, som vi gleder oss til å ta fatt på. Vi er glade for å kunne være med å bidra til å redusere trafikkutfordringene i Kristiansand, sier distriktssjef Knut Liavaag i distrikt Spesialprosjekter.

Veiprosjektet består av totalt 2,4 km ny firefeltsvei, som omfatter en hovedtunnel med to tunnelløp på 1,3 km, to mindre tunneler, to bruer, fem rundkjøringer og en rekke mindre betongkonstruksjoner. Arbeidet vil pågå i trafikkerte områder, blant annet ved Europavei 39, og skal forstyrre vanlig trafikkavvikling minst mulig. Oppstart for prosjektet er august og alt skal være ferdig innen sommeren 2014.

NCC Construction bygger veien i et arbeidsfellesskap med den lokale entreprenøren Repstad Anlegg. Totalt er kontrakten for arbeidsfellesskapet verdt 595 millioner kroner. NCCs del av kontrakten er verdt ca 415 millioner kroner. Ordren registreres i 3. kvartal 2010.