NCC bygger ved Voss

NCC Construction skal bygge en betongkulvert og vei på E16 i Voss. Avtalen er inngårr med Statens vegvesen og har en verdi på ca. 44 millioner kroner.

Publisert Oppdatert

Entreprisen inngår som en del av Vossapakko som er navnet på en utbyggings- og finansieringsplan for tre vegprosjekt på E 16 og rv. 13 i Voss kommune og Granvin herad. NCCs skal utarbeide vestre tilkomst til Vangstunnelen, som skal lede trafikken utenom Voss sentrum.

Arbeidene omfatter bygging av betongkulvert på 110 m under jernbanen, samt 40 m tunnel frem til Vangstunnelen. Det skal bygges ca 160 m nytt jernbanespor, samt omlegging av diverse kommunaltekniske anlegg.

Arbeidene starter omgående og ferdigstilles innen 15. oktober 2011. Arbeidene vil bli utført av NCCs arbeidstakere som er bosatt på og i nærheten av Voss.