NCC bygger Vossapakko 2 for 366 MNOK

NCC Construction Norge er tildelt kontrakten for Vossapakko 2 i Hordaland. I pakken inngår Vangstunnelen på nærmere 2,5 km. I tillegg skal det bygges ca. 3,6 km vei, samt gang- og sykkelvei, broer, VA-anlegg og el- og tele-anlegg.

NCC skal bygge Vangstunnelen på nærmere 2,5 km.

NCC skal bygge Vangstunnelen på nærmere 2,5 km.

Publisert Oppdatert

Det mest sentrale i prosjektet er Vangstunnelen, som vil sørge for at E16 og mer enn 4.000 kjøretøyer hvert døgn ledes utenom Voss sentrum.

Prosjektet er viktig i arbeidet med å oppgradere stamveinettet mellom Oslo og Bergen.

NCC Construction har levert Vossapakko 1 og har gjennom det arbeidet tilegnet seg god og verdifull kunnskap om området.

- Vi er meget fornøyd med at vi nå er tildelt fortsettelsen på prosjektet. Vossapakko 2 passer vår portefølje svært godt. Våre ressurser i denne regionen har de beste forutsetningene til å løse oppgaven på en profesjonell måte, sier distriktssjef Knut Liavaag i NCC Construction.

Arbeidene vil starte i løpet av november 2011. Frist for ferdigstillelse er desember 2013.