Trolig den største veikontrakten i Østfold noensinne

NCC Construction vant rekordstort oppdrag i Østfold og Akershus

Entreprisen E18 Knapstad-Retvet består av blant annet 6,25 km 4-felts motorvei. Kontrakten er på MNOK 836.

Byggingen av E18 Knapstad-Retvet skal etter planen være ferdig høsten 2016. Vegen skal gå gjennom Hobøl kommune, og en kilometer inn i Ski kommune i Akershus.

Byggingen av E18 Knapstad-Retvet skal etter planen være ferdig høsten 2016. Vegen skal gå gjennom Hobøl kommune, og en kilometer inn i Ski kommune i Akershus.

Publisert Oppdatert
- Entreprisen er omfattende og grunnforholdene er stedvis kompliserte, med tre kvikkleiresoner. Både størrelsen og kompleksiteten passer godt for vår organisasjon. Med denne entreprisen vil vi ha tre E18 prosjekter løpende samtidig, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

- Entreprisen er omfattende og grunnforholdene er stedvis kompliserte, med tre kvikkleiresoner. Både størrelsen og kompleksiteten passer godt for vår organisasjon. Med denne entreprisen vil vi ha tre E18 prosjekter løpende samtidig, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction. Foto: Foto: Nyttingnes

Fakta om anleggsarbeidet:

 • Sprenging/masseflytting av berg: 735 000 kubikkmeter
 • Masseflytting av jord: 815 000 kubikkmeter
 • Bruer og andre betongkonstruksjoner: 10 stk
 • Betong: 28 000 kubikkmeter
 • Asfalt: 80 000 tonn
 • Borede og utstøpte stålrørspeler: 3 100 meter
 • Stålkjernepeler: 1 600 meter
 • Lett/superlett fylling: 70 000 kubikkmeter

Disse leverte anbud:

 1. NCC Construction AS:  836,7 mill.kr.
 2. Skanska                       870,6 mill.kr.
 3. Isachsen entreprenør     921,8 mill.kr
 4. TT Anlegg:                   984,8 mill.kr.

Fire entreprenører deltok i tilbudskonkurransen. Alle ble vurdert som kvalifisert, men NCC fikk oppdraget etter å ha levert laveste bud.

- Dette er den største enkeltkontrakten for E18-prosjektet, og trolig den største vegkontrakten i Østfold noensinne, sier prosjektleder Elin Amundsen i Statens vegvesen.

Strekningen er en del av prosjektet E18 Ørje-Vinterbro, med seks kilometer firefelts motorveg og ti ulike betongkonstruksjoner - både bruer og faunapassasjer.

I tillegg til 6,25 km motorvei skal det også bygges 10 bruer og betongkonstruksjoner, 800 meter utbedring på fylkesveg 120, ulike tiltak på sideveier og vann- og avløpsanlegg for Hobøl kommune. Sistnevnte utføres direkte for kommunen.

Ferdig september 2016

Byggingen av E18 Knapstad-Retvet skal etter planen være ferdig september 2016. Vegen skal gå gjennom Hobøl kommune, og en kilometer inn i Ski kommune i Akershus.

- Dette bidrar til å sluttføre den såkalte Østfoldpakka, noe som vil gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle vegfarende, sier prosjektleder Elin Amundsen.

NCC bygger allerede ny E18 Melleby-Homstvet, og får nå et nytt stort oppdrag i Østfold.

- Det er krevende grunnforhold, med tre kvikkleiresoner. Det kan også bli mye masseflytting, på grunn av varierende steinkvalitet, men oppdraget er kurant, sier Per Anders Quist, prosjektleder i NCC.

25.000 lastebillass

Det blir størst aktivitet nord for knutepunktet Elvestad, der Statens Vegvesens prosjektkontor og entreprenørens anleggsrigg skal etableres. Ny E18 skal gå i bro over Hobølelva samme sted, og mer enn tre kilometer med stålrørpæler skal bores ned pga. dårlige grunnforhold.

Leirvannet som da kommer opp, kan ikke slippes ut i elva, men må renses spesielt. Dette er ledd i en avtale med Fylkesmannen i Østfold, som opprinnelig hadde innsigelser mot byggingen.

- Det blir et spennende prosjekt der vi må ta særlige miljøhensyn, når ny E18 skal krysse et vernet vassdrag, sier Amundsen.

I tillegg skal det sprenges ut over 700.000 kubikkmeter med fjell i åsen på to sider av elva, noe som tilsvarer rundt 25.000 lastebillass. Dette krever etablering av en rekke deponier, der det stilles strenge miljøkrav, for å hindre avrenning til vassdraget.

Ny E18 på strekningen Krosby-Knapstad stod klar senhøsten 2010, og byggingen av firefeltsvegen kan nå fortsette videre vestover i retning Vinterbro.

Ved Knapstad skal det bygges et nytt ruterkryss, med avkjøring til Spydeberg via fylkesveg 128. Ved Elvestad blir det også nytt kryss med avkjøring til fylkesvei 120 - for trafikk i retning Moss og Lillestrøm. Begge steder blir det egen parkering for busspendlere, såkalt "park and ride".

NCCs på flere store infrastrukturprosjekter rundt Oslofjorden

Fra før er NCC Construction hovedentreprenør på prosjekter på E18 i både Østfold og Vestfold, Riksveg 4 og på jernbanestrekningen Larvik-Porsgrunn.

I prosjektet vil NCC trekke inn ressurser fra sitt søsterselskap i Sverige og ha mulighet til å samarbeide med heleide datterselskaper.

Det er tiden for nye rekorder. I går undertegnet Statens vegvesen tidenes største enkeltkontrakt noensinne i Norge.

Les også: Største enkeltstående veikontrakt signert

De som var tilstede og underskrev kontrakten var, fra venstre: Per Anders Quist, prosjektleder i NCC, Marianne Brudevold Eek, distriktssjef i NCC, Elin Amundsen, prosjektleder E18 Ørje-Vinterbro og Kaja Svenneby, byggeleder E18 Knapstad-Retvet.

De som var tilstede og underskrev kontrakten var, fra venstre: Per Anders Quist, prosjektleder i NCC, Marianne Brudevold Eek, distriktssjef i NCC, Elin Amundsen, prosjektleder E18 Ørje-Vinterbro og Kaja Svenneby, byggeleder E18 Knapstad-Retvet.