NCC Constructions resultat 1. kvartal

Økende omsetning i stigende marked. NCC Construction Norge omsatte for 907 millioner kroner og fikk et driftsresultat på 2 millioner kroner i 1. kvartal 2011.

Publisert Oppdatert

- Omsetningen økte med 17 prosent fra året før. Resultatet ble vesentlig svekket på grunn av redusert inntjening i et par nesten ferdigstilte byggeprosjekter som ble startet i et svakt marked. Nå skal vi jobbe videre for å sikre lønnsomhet fremover og få tak i gode, nye prosjekter, sier adm. dir. Peter Gjørup.

Ordreinngangen er høyere enn i fjor og det er fortsatt fokus på å vinne nye prosjekter. Markedet for boliger og næringsbygg, spesielt i Osloområdet, er i vekst. Når det gjelder anlegg er markedet godt, men konkurransen økende.

- NCC har som ambisjon å vokse i Norge. For å få til veksten er vi avhengig av å rekruttere mange dyktige medarbeidere hvert år, både funksjonærer og yrkesarbeidere. Hittil i år har vi ansatt rundt 90 nye medarbeidere, fastslår Gjørup.

I løpet av 1. kvartal har NCC Construction kjøpt selskapet Per Nordhagen Entreprenørforretning AS i Oslo og inngått intensjonsavtale om å kjøpe Carl C Fon AS i Vestfold. Begge selskapene jobber med anleggsvirksomhet og er med på å styrke NCC innen anleggsvirksomhet i de to områdene.

Nøkkeltall NCC Construction Norge, med datterselskaper pr. 1. kvartal 2011 i mill. kr., 2010-tall i parentes:

Omsetning: 907 (772)

Driftsresultat - EBIT: 2 (31)

Driftsmargin - EBIT: 0,2 % (4 %)

Ordrereserve: 3137 (3106)

Ordreinngang: 690 (549)

Sykefravær (siste 12 mnd): 4,3 %

H-verdi (arbeidsulykke med fravær, siste 12 mnd): 5,8

Hele NCC-konsernet omsatte for 8553 (9685) millioner svenske kroner og fikk et driftsresultat på -281 (-114) millioner svenske kroner pr. 1. kvartal 2011.