NCC etablerer asfaltfabrikk i Mosjøen

Asfaltentreprenøren NCC Roads etablerer i løpet av august en mobil asfaltfabrikk på kaianlegget til Veset pukk utenfor Mosjøen.

Einar Haugen, leder for asfaltproduksjonen i NCC Roads i Norge.
Einar Haugen, leder for asfaltproduksjonen i NCC Roads i Norge.
Publisert Oppdatert
NCC-flagget vil komme på plass også i Mosjøen så snart fabrikken er ferdig montert i slutten av august.
NCC-flagget vil komme på plass også i Mosjøen så snart fabrikken er ferdig montert i slutten av august.

Fra utgangen av august skal alt være klart for å produsere 21 000 tonn asfalt til den nye veiparsellen på Fv. 78 Arm Ømmervatn.

- Fabrikken skal gjennom en testproduksjon før den settes i ordinær produksjon. Vi forventer å ha alt klart i slutten av august, sier Einar Haugen, leder for asfaltproduksjonen i NCC Roads.

Alt av godkjennelser fra myndigheter er på plass for å sette opp den mobile asfaltfabrikken på kaianlegget til Veset pukk.

Før vinteren setter inn skal bærelaget til den 8,3 kilometer lange veiparsellen Fv 78 Arm Ømmervatn legges. Sommeren etter skal slitelaget på plass.

Totalt er det snakk om rundt 21 000 tonn asfalt som er planlagt levert til veiprosjektet Johs. J. Syltern AS har ansvaret for.

Foreløpig er det lagt opp til at fabrikken blir stående i Mosjøen ut mot sommeren 2015.

- Mobile asfaltfabrikker er nettopp det. Vi flytter dem etter hvor NCC Roads har asfaltoppdrag. Foreløpig planlegger vi produksjon i Mosjøen ut mot sommeren 2015, sier Einar Haugen.