NCC etablerer bemanningsselskap i Polen

Vil øke konkurransekraften og sikre etiske retningslinjer

NCC har lang erfaring med å engasjere faglærte arbeidere fra Polen og å drive virksomhet i Polen. Tjomsland presiserer at det først og fremst er ved produksjonstopper at behovet av polske arbeidere vil være størst.
NCC har lang erfaring med å engasjere faglærte arbeidere fra Polen og å drive virksomhet i Polen. Tjomsland presiserer at det først og fremst er ved produksjonstopper at behovet av polske arbeidere vil være størst.
Publisert Oppdatert
Et eget bemanningsselskap vil være mer kostnadseffektivt, innkjøpsprosessene vil bli enklere og risikoene i et prosjekt reduseres. På sikt bidrar økt konkurransekraft til å sikre faste stillinger i NCC, hevder Håkon Tjomsland.
Et eget bemanningsselskap vil være mer kostnadseffektivt, innkjøpsprosessene vil bli enklere og risikoene i et prosjekt reduseres. På sikt bidrar økt konkurransekraft til å sikre faste stillinger i NCC, hevder Håkon Tjomsland.

NCC AB etablerer et ett hundre prosent eiet bemanningsselskap, NCC Montage. Selskapet vil ha hovedkvarter i Polen. Med et eget selskap får NCC full transparens og kontroll over arbeidsavtaler, og kan sikre at lover, regler og NCCs etiske retningslinjer overholdes.

Det forteller administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway i en pressemelding.

Selskapet skal gi tilgang på kvalifisert personell i forbindelse med produksjonstopper.

- Vi tar et aktivt grep for å få full transparens og kontroll over innleie i våre nordiske land. Dette øker vår konkurransekraft, samtidig som vi sikrer at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier Tjomsland.

Tjomsland presiserer at NCC Construction Norway har velfungerende rammeavtaler med tre bemanningsbyråer i Norge.

Utgjør mellom 5 og 10 prosent

NCC Montage starter opp i august og vil gradvis erstatte den kapasiteten NCC for øyeblikket leier inn fra eksterne bemanningsselskaper i Norden. Totalt utgjør innleid personell mellom 5 og 10 prosent av det totale antallet fagarbeidere i NCC.

- Det er 9 500 høyt kvalifiserte, fast ansatte, fagarbeidere i de nordiske landene. Disse ansatte danner grunnlaget for NCCs virksomhet.

I forbindelse med produksjonstopper, og for å sikre tilgang til spesialkompetanse, er det behov for å hente inn ekstra ressurser. NCC Montage vil sikre at vi har en trygg prosess for å løse disse behovene, sier Tjomsland.

NCC Montage starter opp i august og vil gradvis erstatte den kapasiteten NCC for øyeblikket leier inn fra eksterne bemanningsselskaper i Norden.
NCC Montage starter opp i august og vil gradvis erstatte den kapasiteten NCC for øyeblikket leier inn fra eksterne bemanningsselskaper i Norden.