NCC og Veidekke avvises i Trøndelag

Statens vegvesen kan nekte entreprenørene å delta i anbudsrunder på asfaltkontrakter i Trøndelag.

Publisert Oppdatert
Nå ønsker organisasjonene et snarlig møte med vegdirektør Terje Moe- Gustavsen.

Nå ønsker organisasjonene et snarlig møte med vegdirektør Terje Moe- Gustavsen.

Bakgrunnen er at selskapene har vært innblandet i ulovlig prissamarbeid og markedsdeling. Statens vegvesen har varslet selskapene om at deres anbud kan bli avvist om de deltar i årets anbudskonkurranser i Trøndelag-fylkene.

- Beslutningen er tatt på grunnlag av at de to selskapene har erkjent å ha deltatt i ulovlig prissamarbeid i Trøndelagsfylkene. En eventuell avvisning fra asfaltkonkurransene vil gi en klar melding om hvordan vi ser på slike ulovligheter, uttaler vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en melding fra Statens vegvesen.

Hjemmelsgrunnlaget for en mulig avvisning er Forskrift om offentlige anskaffelser, §20-12 (2), bokstav d, som sier at: Oppdragsgiver kan avvise leverandører som: "i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje".

Beslutningen er tatt i samråd med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

- Dersom selskapene velger å delta i årets konkurranser i Trøndelag, vil beslutning om eventuell avvisning bli tatt etter tilbudsfristen i slutten av februar, uttaler vegdirektøren.

Det er sju kontrakter for vedlikeholdsasfaltering av riks- og fylkesveger i Trøndelagsfylkene som er ute på konkurranse i 2012.

Tre i Sør-Trøndelag og fire i Nord-Trøndelag, med et asfaltvolum på om lag 270.000 tonn.