NCC oppgraderer to renseanlegg for Bergen kommune

NCC har fått i oppdrag å bygge om Ytre Sandviken Renseanlegg og Kvernevik Renseanlegg.

Kontraktene har en verdi på 115 millioner kroner og arbeidene vil starte i desember 2012.

Kontraktene har en verdi på 115 millioner kroner og arbeidene vil starte i desember 2012.

Publisert Oppdatert
Avfallshåndtering blir vesentlig når renseanleggene skal bygges om. Illustrasjonsfoto.

Avfallshåndtering blir vesentlig når renseanleggene skal bygges om. Illustrasjonsfoto. Foto: Foto: NCC

Ytre Sandviken skal bygges om til kjemisk / biologisk rensing og Kvernevik til biologisk rensing.

- EU har skjerpet kravene til rensing og utslipp fra avløpsanlegg. Disse kravene er norske kommuner pålagt å følge. Nå har vi fått oppgaven med å bygge om anleggene, forteller distriktssjef Henning Simonsen i NCC.

Begge anleggene vil få ny prosessutrustning for rensing. Det betyr i praksis et helt nytt anlegg på Kvernevik og en kraftig utviding av anlegget i Ytre Sandviken. På Kvernvik skal det også bygges nytt administrasjonsbygg og nye innløps- og utløpstunneler.

Prosjektet vil bli gjennomført etter NCCs miljøkonsept «Grønn byggeplass».

- I dette prosjektet vil det være høyt miljøfokus, spesielt med tanke på avfallshåndtering, forteller Simonsen.

Kontraktene har en verdi på 115 millioner kroner og arbeidene vil starte i desember 2012. Etter planen skal renseanleggene stå ferdig innen juli 2014.

Et viktig virkemiddel for prosjektet er bruk av VDC, Virtual Design and Construction.

- VDC skaper en effektiv felles forståelse av prosjektet og det ferdige anlegget for alle involverte, avslutter Simonsen.