NCC vil vokse i Norge

NCC i Norge leverer økt omsetning i 2011 og øker ordrereserven. Samtidig definerer NCC-konsernet Norge som et viktig vekstmarked, hvor NCC skal vokse innen samtlige virksomhetsområder.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig.

Publisert Oppdatert
Administrerende direktør Peter Gjørup i NCC Construction.

Administrerende direktør Peter Gjørup i NCC Construction.

NCC i Norge leverte i 2011 en omsetning på MNOK 6 083. Driftsresultatet er MNOK 72. Ordreinngangen og ordrereserven var henholdsvis MNOK 6 281 og MNOK 4 948, en økning på henholdsvis MNOK 785 og MNOK 192.

-Vi er fornøyd med økt ordrereserve i vår norske virksomhet og vi styrker samtidig våre vekstambisjoner. Det vil vi gjøre gjennom både organisk vekst og oppkjøp, sier administrerende direktør Peter Gjørup i NCC Construction og landansvarlig for NCC i Norge.

NCC Constructions omsetning i 2011 var MNOK 4 219, en økning på 15,9 prosent sammenlignet med 2010. Driftsresultatet for hele året endte på MNOK 5.

-I NCC Construction er vi ikke fornøyd med 2011 sett under ett. Men vi er fornøyd med at året ender med et positivt kvartal. Vi har en bra ordreinngang i fjerde kvartal, og vi tar med oss MNOK 3 426 i ordrereserve inn i 2012. Det gir oss en god start, og vi opprettholder en langsiktig vekststrategi i Norge, sier Gjørup.

Omsetningen og driftsresultatet i 2010 var henholdsvis MNOK 3 640 og MNOK 123.

NCC Roads

NCC Roads har hatt god kapasitetsutnyttelse og høy produksjon i fjerde kvartal, som følge av mildt og tørt vær. I 2011 er det totalt produsert 1,25 millioner tonn asfalt. Selskapet har jobbet systematisk med å styrke konkurransekraften innen Pukk og grus og Veiservice. Gjennom året er det gjennomført endringer i rutiner og arbeidsmetoder, noe som bidrar til økt effektivitet og lønnsomhet.

- Året har vært preget av høy produksjon innen vår asfaltvirksomhet og vi har styrket vår konkurransekraft innen Pukk og grus og Veiservice. Videre har saken vedrørende ulovlig prissamarbeid i Trøndelag vært en belastning for oss. NCC er et verdistyrt selskap og vi aksepterer ikke brudd på verken lover eller interne retningslinjer.

Kartellsaken er fortsatt under behandling og vi jobber nå med å gi en tilbakemelding på Konkurransetilsynets foreløpige konklusjon i saken. Frist for tilbakemelding er satt til 1. mars, sier administrerende direktør Michael Malm i NCC Roads.

Adm. dir. Peter Gjørup i NCC Construction AS.

Adm. dir. Peter Gjørup i NCC Construction AS.