Nedgang i boligbygging

Publisert Oppdatert

Totalt er det påbegynt 4802 nye boliger i boligblokker hittil i år. Det er 40 prosent færre enn samme tid i fjor. Nedgangen er aller størst i Tromsø, hvor det ikke er registrert noen igangsatte blokkleiligheter hittil i år.

Det viser byggearealstatistikken fra Statistisk sentralbyrå.

Mens pilene har pekt nedover for boligmarkedet, eksploderte hyttebyggingen i første kvartal 2008. Påbegynt bruksareal til fritidsbygninger økte med 35 prosent sammenlignet med samme periode i 2007.

Halvårstallene viser at det fortsatt blåser friskt i hyttemarkedet med en økning på 12 prosent i igangsetting i forhold til første halvår i fjor. Men andre kvartal 2007 sammenlignet med første kvartal 2008 viser en nedgang på drøye 10 prosent. Det kan indikere at veksten har stagnert.