Nei til kollektivanbud

Publisert Oppdatert

Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Hedmark sier et høyt nei til anbud i kollektivtrafikken. Et debattinnlegg i HA sier følgende:

Vi ønsker at Hedmark fylkeskommune skal overta ansvaret for kollektivtransporten i fylket. Det blir færre og færre selskaper igjen og de fleste har utenlandsk eierskap (Concordia og Veolia). Vi vil ikke at overskuddet forsvinner ut av landet. Samferdselspolitikerne vil våkne til en blåmandag når de skal håndtere gigantselskaper som styrer markedet.

Det er som regel laveste anbud som vinner, og når ca. 70 prosent av kostnadene i en bedrift er personalkostnader så sier det seg selv at det er de ansatte som betaler regningen. Resultatet av dette er dårlig rekruttering, stort overtidsbruk, høyt sykefravær, stor gjennomtrekk, høy gjennomsnittsalder, stadig endring av arbeidsplaner og at få står i jobben til pensjonsalderen. Hedmark fylkeskommune kan overta all drift i henhold til den nye EU forordningen. De har anlegg selv og de vil spare oppstartsmidler hvert 5. år. Fortjenesten vil gå tilbake til fylkeskommunen. De ansatte vil få en forutsigbar arbeidsgiver og dette vil bedre rekrutteringen til yrket.