Nesten en halv million i bonus

Hæhre Entreprenør får godt betalt for raskt å ha bygget en ny omkjøringsvei. 490.000 bonuskroner får entreprenørselskapet for å gjøre ferdig omkjøringsveien rundt Nestunnelen på E16, mellom Sollihøgda og Sundvollen i Buskerud, 14 dager før fristen.

Kun tolv uker brukte Hæhre på å bygge omkjøringsveien rundt Nestunnelen. Det ga nesten en halv million i bonuskroner.

Kun tolv uker brukte Hæhre på å bygge omkjøringsveien rundt Nestunnelen. Det ga nesten en halv million i bonuskroner. Foto: Foto: Statens Vegvesen

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen blar opp bonuskronene til Hæhre etter at veien åpnet mandag 3. oktober. En stund lå det nemlig an til forsinkelser, forteller byggeleder Gunnar Skjeseth, til ringblad.no.

Midtveis var entreprenøren usikker på om de ville rekke det til 1. oktober. Det ble mer jordmasse og mindre fjell enn beregnet. Derfor ba de Statens vegvesen om 14 dager ekstra på grunn av betydelig merarbeid med massene enn forutsatt.

Det Hæhre tapte, har de forsert. I følge Tore Braaten, prosjektleder i Statens vegvesen Buskerud, har Hæhre vært veldig kjappe og effektive og kvalifiserte derfor til bonusen.

Byggingen av omkjøringsveien har vært en utfordring for entreprenøren. Terrenget er veldig bratt, har mange skjæringer og store høydeforskjeller. På det meste ble veien spreng ti meter lavere enn den gamle anleggsveien som mange trodde skulle danne den nye traseen.

Byggetiden for den mellom 800 og 900 meter lange omkjøringsveien har vært kun 12 uker.

Full rehabilitering

E16 Nestunnelen inngår i veianlegget E16 Sønsterud-Rørvik, som ble åpnet desember 1988. Tunnelen er 1276 meter lang og ni meter bred. Daglig kjører i gjennomsnitt ca. 11 000 kjøretøy tunnelen. Tunnelen skal nå gjennomgå en full rehabilitering

Statens vegvesen valgte å stenge E16 Nestunnelen 25. mars 2011, tunnelen hadde da vært under oppsikt siden 5. mars, da det falt betong fra taket.

Etter stengingen jobbet en gruppe fra Statens vegvesen med å kartlegge rehabiliteringsbehovet for tunnelen. Gruppen la frem flere løsninger. Samferdselsdepartementet valgte den mest omfattende løsningen; full rehabilitering.

Dette innebærer at hele hvelvkonstruksjonen blir tatt ned, og det settes opp nytt hvelv og nytt elektrisk utstyr. Det blir også sprengt ut bergrom for nye tekniske bygg og forberedt rømningsveier over til et fremtidig tunnelløp nr. to.

Tunnelen planlegges gjenåpnet 1. desember 2012. Den vil da fremstå som ny og vil være sikkerhetsgodkjent i forhold til E-krav.