NITO etterlyser ingeniører

Veg får mer – men etaten trenger ingeniører, sier NITO- leder.

Publisert Oppdatert

NITO i Statens vegvesen er glad for at myndighetene bevilger mer penger til vegformål.

- Men alt er på ingen måte bare lutter glede, spesielt med tanke på bemanningssituasjonen og konsulentbruk, sier NITOs etatsgruppeleder Siw Tyldum.

Bevilgningen til vegformål er i årets statsbudsjett økt med 1,6 mrd, eller om lag ti prosent. Dette vil bli brukt til tiltak for bedret trafikksikkerhet, rassikring og drift- og vedlikehold.

- Sistnevnte vil blant annet gi mulighet for bedre brøyting, strøing og mer til asfalt, forklarer Tyldum.

Færre ulykker

NITO i Statens vegvesen er spesielt glad for den relativt store satsinga på trafikksikkerhetstiltak som utgjør 450 millioner beregnet til målrettede trafikksikkerhetstiltak med prioritet på å redusere antallet ulykker med høy alvorlighetsgrad.

- Midlene gir mulighet til å ferdigstille 15 kilometer med midtrekkverk og samtidig starte arbeidet med 15 nye kilometer. Kostnaden knyttet til dette tiltaket vil være ca 310 mill kroner. Det vil også bli ferdigstilt 69 kilometer med firfeltsveg med midtrekkverk, sier Tyldum.

Mye å ta tak i

Samtidig er Tyldum opptatt av at alt ikke bare er lutter glede for etaten.

- Det er flere skjær i sjøen. Politikere og departement har styrt bemanninga i Statens vegvesen over flere år gjennom nedbemanning og tilsettingsbegrensninger. Dette innbærer at vi nå ikke har kapasitet til å utføre de ekstra oppgavene vi får, sier hun.

- Vi bruker allerede enorme summer på konsulenthjelp for å få utført dagens oppgaver. Får vi ikke tilsette folk for å utføre de nye oppgaver vil denne kostnaden øke. Dersom Statens vegvesen må løse sine nye oppgaver ved bruk av innleide konsulenter vil dette koste unødvendig mye og "vinninga gå opp i spinninga", sier Tyldum.

- Skal man satse på veg- og samferdsel må det innebære at en etat som Statens vegvesen må få anledning til å bemanne etter de oppgaver de skal utføre, og ikke styres av teoretiske tall for bemanning som ikke tar hensyn til endringer i oppgaveomfanget, avslutter hun.